Interview met Loïc Lheureux, nieuwe operationeel directeur van Smart

Nieuws

Om de ondertitels in het Nederlands te activeren, klik op “Instellingen”.

Gesprek met Loïc Lheureux, operationeel directeur van Smart sinds december 2021. Loïc startte zijn Smart-carrière in 2016 als adviesverlener. Na zijn basisopleiding in Bergen verkende hij verschillende horizonten binnen de onderneming. Uiteindelijk kwam hij terecht bij het ondersteuningsteam van de DOP (operationele directie) vóór hij zijn huidige functie opnam.

Hij praat met ons over de begeleiding bij Smart en het beroep van adviesverlener, en licht een tipje van de sluier over de veranderingen die op til zijn.

Naast de interne organisatie die belangrijk is voor elke onderneming, staat de operationele directie in voor de kernactiviteit van de gedeelde onderneming: begeleiding.

Ruim honderd personen stellen dagelijks alles in het werk om de leden van Smart bij hun beroepsactiviteiten te begeleiden. We tellen verschillende functies binnen de DOP:

De adviesverleners natuurlijk, met wie jullie zeker al contact hebben gehad. Zij helpen de leden bij het dagelijkse reilen en zeilen van hun activiteit. Ze geven uitleg en info, en stellen oplossingen voor zodat de leden hun professioneel project kunnen uitvoeren.

Als eerste contact van Smart met haar vennoten zijn de adviesverleners een fundamentele schakel van de coöperatie.

Het administratieve team: de mensen die achter de schermen constant zorgen voor een goede opvolging van de administratieve handelingen van de Smart-vennoten.

Het ondersteuningsteam: met 20.000 actieve leden per jaar hoeft het niet te verbazen dat er talloze specifieke gevallen en individuele vragen zijn. Dit team ondersteunt de adviesverleners telkens als dat nodig is. Het doel is altijd om de hele Smart-gemeenschap zo efficiënt mogelijk te begeleiden.

“Hervorming van de manier waarop de adviesverleners en de leden samenwerken”

In 2022 lanceert de operationele directie een belangrijk project. Onze ambitie? De beperkingen opheffen van de huidige werking die vooral gericht is op de polyvalentie van de taken van de adviesverleners.

Als belangrijkste doelstellingen van de hervorming beogen we in eerste instantie een betere toegankelijkheid van onze diensten, de ontwikkeling van de tools en meer ruimte voor projectbegeleiding en het coöperatief leven. Ook de optimalisering van de arbeidsomstandigheden van de teams staat centraal in het project.

We hebben ervoor gekozen om de verandering van de organisatie te proefdraaien bij de teams van Luik en Charleroi, om een organisatiemodel te bepalen dat op termijn in alle teams kan worden ontplooid.

Wordt vervolgd …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *