Juridische bijstand nodig? Wat te doen in geval van een geschil?

Diensten en tools

Heb je juridisch advies nodig? Ben je verzeild geraakt in een geschil? Wist je dat je als lid van Smart recht hebt op bijstand voor alle juridische vragen die je kan hebben in verband met je activiteiten binnen de gedeelde onderneming? Maak er zeker gebruik van!

Ons juridisch team kan vragen beantwoorden over het sociaal of fiscaal statuut, handelsovereenkomsten, auteursrechten en naburige rechten, internationale mobiliteit, het vennootschapsrecht …

Hoe bereik ik de juridische dienst?

Neem contact op met het dichtstbijzijnde kantoor of praat erover met je adviesverlener. Hij of zij zal contact opnemen met de collega’s van de juridische dienst. Zij zullen dan je situatie bekijken, advies geven en de nodige stappen ondernemen om je dossier zo goed mogelijk te verdedigen.

Die eerstelijnshulp wordt gefinancierd dankzij jullie gemeenschappelijke bijdrages (behalve in geval van een manifeste fout ten aanzien van Smart). Om meer gespecialiseerde hulp te kunnen bieden, werkt Smart samen met partners, met wie de collega’s van het juridische team je in contact kunnen brengen.

Enkele tips in geval van een geschil:

  • Ten eerste moet een geschil rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met handelingen die binnen de coöperatie werden uitgevoerd.
  • Daarnaast is het belangrijk een zo volledig en duidelijk mogelijk dossier aan te leveren, zodat je aanvraag zo snel en efficiënt mogelijk behandeld kan worden.
  • Ten slotte willen we nog benadrukken dat het belangrijk is zo snel mogelijk actie te ondernemen in geval van een geschil met een overheidsinstantie of klant, van commerciële aard bijvoorbeeld, of in verband met ongewenst gedrag. Doe zeker een beroep op de hulp van Smart. Probeer het geschil niet alleen op te lossen, zelfs met een advocaat of andere bijstand. Zo ontzeg je jezelf de hulp van je werkgever. Smart heeft immers ervaring met dit soort geschillen en kan dus bemiddelen of bijdragen tot een betere verdediging.

Lees ook: De juridische dienst – Begeleiding in dienst van de Smart-gemeenschap

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *