Kroniek van een RvB

coöperatie

Verslag van de vergadering van de Raad van bestuur van 9 maart 2021 

In januari maakten we tijdens een seminariedag niet alleen de balans op van het jaar 2020 en van het mandaat van de Raad. We bepaalden ook de belangrijkste punten voor de ontwikkeling van onze coöperatie. Op 9 maart 2021 kwam de Raad van bestuur opnieuw bijeen om de laatste rechte lijn naar de algemene vergadering van 22 juni in te zetten. 

Welke onderwerpen lagen op tafel? 

  • De bepaling en toepassing van de strategische prioriteiten; 
  • De coöperatieve sociale dialoog. In dat verband ging de RvB akkoord met het voorstel van de leden van de ondernemingsraad (vertegenwoordigingsorgaan van het personeel) om de vergaderingen van de RvB als adviseurs bij te wonen;    
  • De kalender 2021, aangezien de RvB na een mandaat van vier jaar vernieuwd wordt; 
  • Komende vergaderingen en onderwerpen: werkvergadering met de Franse Raden van bestuur, goedkeuring van de rekeningen en aanbevelingen Smart in Progress.  

Een jaar na de eerste lockdown is de manier van werken van de RvB danig veranderd. Zo volgden de vergaderingen op afstand elkaar heel snel op (11 vergaderingen in 2020!). De agendapunten voor 9maart waren dan ook goed gekozen en leverden constructieve debatten op. Zowel de actuele themas als de onderwerpen die tegen juni besproken moeten worden, kwamen aan bod, en we konden ook starten met de overgang naar een nieuwe RvB. 

Meer info 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *