De Brusselse regering maakt twee miljoen euro vrij voor loontrekkende ondernemers

België De wereld onder de loep

In het licht van de huidige crisis, waarvan velen onder jullie de economische gevolgen voelen, staat Smart meer dan ooit aan jullie zijde. We riepen de bevoegde politici op om aanvullende maatregelen te nemen. Tijdens ontmoetingen met de leden van de regering en hun ministeriële kabinetten lichtte Smart haar model van de gedeelde onderneming en de specifieke kenmerken van loontrekkende ondernemers toe. Zo willen we ervoor zorgen dat jullie ook in aanmerking komen voor de economische steun die voor ‘klassieke’ ondernemers bestaat. 

In het bijzonder proberen we loontrekkende ondernemers in aanmerking te laten komen voor de gewestelijke steun in verband met de inperkingsmaatregelen (de Covid-19-premie in Brussel, het Covid-19-fonds in het Waals Gewest)op dezelfde manier als ondernemers die hun economische activiteiten onder een ander statuut uitoefenen. Het is niet altijd makkelijk uit te leggen dat sommige ondernemers ervoor kiezen om als loontrekkende te werken, terwijl ze hun activiteiten wel autonoom beheren binnen een gedeelde onderneming. Beleidsmakers moeten dan afstappen van de logica dat ondernemingen sowieso een ondernemingsnummer of een NACE-code hebben. Hoewel sommigen wel voor ons model openstaankrijgen alle politici talloze verzoeken van individuen, bedrijven en sectoren die uit de boot vallen voor de financiële steun.  

In Brussel willen staatssecretaris Barbara Trachte en haar kabinet innovatieve bedrijfsmodellen, waaronder Smart, ondersteunen. Ze begrijpen het model van de gedeelde onderneming en de voordelen ervan (zowel voor individuen als voor de economische ontwikkeling) en proberen samen met ons oplossingen te vinden. Aangezien het nog niet mogelijk was om vennoten die binnen de doelstellingen van de Covid-19-premie vallen in aanmerking te laten komen, heeft de Brusselse regering een globaal bedrag van twee miljoen euro vrijgemaakt voor ondernemers in activiteitencoöperaties en gedeelde ondernemingen. Het gaat om een lening tegen verlaagde rentevoet (0 tot 2%) op basis van een overeenkomst tussen Finance&Invest.brussels en de desbetreffende coöperaties. De overeenkomst zal voorwaarden koppelen aan de laagrentende leningen die aan de loontrekkende ondernemers zullen worden toegekend. 

De criteria om in aanmerking te komen en toegang te krijgen tot deze uitzonderlijke kredieten zullen worden vastgelegd en meegedeeld zodra de regering een officieel besluit heeft genomen. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de toekenning van de lening op een praktische manier gebeurt en zo goed mogelijk tegemoetkomt aan jullie diverse noden.   

We zijn blij met deze eerste stap voorwaarts en blijven ervoor pleiten dat alle steunmaatregelen voor jullie toegankelijk worden. Zodra dit bedrag beschikbaar en operationeel is, houden we jullie op de hoogte. 

 Lees hier het persbericht over het regeringsbesluit. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *