learning.smart.coop: meer zichtbaarheid voor opleidingen

Diensten en tools

Lesgevers die via Smart werken, kunnen hun opleidingen voortaan nog meer in de kijker zetten op een nieuwe website. Voorlopig is de site enkel in het Frans beschikbaar en is het opleidingsaanbod voornamelijk voor een Franstalig publiek bestemd. Op termijn zullen ook andere talen beschikbaar zijn.

Een van de taken van Smart bestaat erin de professionele loopbaan van haar leden vanuit een wettelijk oogpunt veilig te stellen. Dat vertaalt zich in diverse acties op verschillende vlakken. Hier hebben we aandacht voor het opleidingsaanbod van de leden van de coöperatie.

Een specifiek kenmerk van beroepsopleidingen is de mogelijkheid voor lesgevers om 0 % btw toe te passen. Al moet de prestatie dan wel aan een reeks criteria voldoen. Die worden uiteraard niet door Smart opgelegd, maar door de overheid. Dankzij de entiteit Verenigde Opleidingen, waarin een groot deel van jullie opleidingsactiviteiten zijn ondergebracht, kan die vrijstelling worden toegepast.

Om jullie loopbaan nog meer veilig te stellen, is het belangrijk dat we samen zichtbaarheid kunnen geven aan ons opleidingsaanbod.

Daarom lanceerden we aan het begin van deze zomer de site learning.smart.coop.

De site biedt toegang tot school- en beroepsopleidingen die Smart op basis van het aanbod van de leden organiseert. Iedereen kan de site raadplegen en eventuele klanten kunnen via een formulier contact opnemen met de lesgevers.

Hoe maak ik een profiel aan en publiceer ik een opleiding?

Als lesgever kan je voortaan via je ledenaccount een profiel aanmaken en je opleidingen publiceren op de administratieve interface van de site. Je opleidingen moeten uiteraard wel aan de criteria voor een btw-vrijstelling voldoen.

Log in op je ledenaccount en klik in het menu aan de linkerkant op “Verenigde Opleidingen”. Maak vervolgens een persoonlijke fiche aan en geef je opleiding(en) in om ze publiek zichtbaar te maken. Opgelet, dit staat volledig los van de invoer van je prestaties.

Voorlopig bestaat de site enkel in het Frans. Het opleidingsaanbod moet dus vooral bestemd zijn voor een Franstalig publiek. Op termijn zal de site ook in andere talen beschikbaar zijn.

De uitwerking van de catalogus was een van de prioritaire projecten van Smart om een antwoord te bieden op de uitdagingen die door de strategie 2025 werden gesteld. Bovendien biedt het project ook een antwoord op aanbevelingen van Smart in Progress. De tool werd volledig door Smart ontwikkeld. De basis: een model dat verbeterd kan worden al naargelang het gebruik ervan en de manier waarop jullie, als leden van de coöperatie, en het grote publiek dat de site bezoekt, zich de site eigen maken.

Vragen? Eén adres: learning@smart.coop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *