Nieuwe maatregelen voor werkloosheids-uitkeringen

België Smart en ik

Tijdens de zitting van de Commissie voor Sociale Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers op woensdag 8 april 2020 kondigde onze minister van Werk, mevrouw Nathalie Muylle, een aantal maatregelen aan met betrekking tot de ‘klassieke’ werkloosheidsregeling:  

  • Over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: deze degressiviteit zal vanaf 1 april 2020 gedurende drie maanden opgeschort worden (eventueel verlengbaar als de coronacrisis langer dan drie maanden zou duren). Dat betekent het volgende: Als je op 31 maart in je eerste werkloosheidsperiode zat, dan wordt die bevroren. Wie zich bijvoorbeeld in de vierde maand werkloosheid bevindt, zit op het einde van de coronacrisis nog altijd in de vierde maand werkloosheid. Die periode van drie maanden, te tellen vanaf 1 april 2020, zal dus geen impact hebben op je lopende werkloosheidsperiode. 
  • Over de artiesten en technici uit de artistieke sector die een beroep doen op de neutralisering van de degressiviteit (en dus op de niet-degressiviteit van hun werkloosheidsuitkering), beter bekend onder het kunstenaarsstatuut: de minister kondigt aan dat de periode van 12 maanden, waarin artiesten of technici uit de artistieke sector een bewijs van drie artistieke of technische prestaties in de artistieke sector moeten leveren om de neutralisering te kunnen vernieuwen, verlengd zal worden met de duur van de coronacrisis. 

We zijn verheugd dat onze oproep grotendeels gehoord werd. Dit is een eerste positieve stap naar meer sociale bescherming en rechtvaardigheid. Maar dat is niet voldoende en we hopen van ganser harte dat er voor de betrokken werkers nog andere maatregelen genomen worden 

We wachten nu vol ongeduld op het koninklijk besluit dat deze goede intenties moet bevestigen en zullen jullie iets laten weten zodra het gepubliceerd is. 

2 replies on “Nieuwe maatregelen voor werkloosheids-uitkeringen”

Ok voor het vernieuwen van het artiestenstatuut, 3 contracten in 12 maanden zal verlengt worden met de duur van de coroncrisis. Maar wat van de referteperiode van 18 maanden waarin je 156 dagen werkdagen moet kunnen aantonen, eventueel via de cachetregeling, zal deze periode ook verlengt worden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *