Nieuwe Raad van bestuur

coöperatie

Ontdek de nieuwe bestuursleden van onze coöperatie SmartCoop.

Op 22 juni verkozen de vennoten van de coöperatie een nieuwe Raad van bestuur voor een mandaat van vier jaar.  

Van harte proficiat aan de negen nieuwe leden en aan de zeven bestuursleden die opnieuw verkozen werden. De nieuwe Raad van bestuur bestaat dus uit zestien leden (acht vrouwen en acht mannen): tien loontrekkende ondernemers, drie vaste medewerkers en drie externe partners. De verschillende stakeholders van de coöperatie zijn dus in de Raad vertegenwoordigd. 

Eind april werd een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd om de vennoten van de coöperatie uit te nodigen zich voor deze verkiezing kandidaat te stellen. In totaal stelden twintig vennoten zich voor als kandidaat. Van 11 tot 22 juni konden de vennoten dan hun vertegenwoordigers verkiezen. Uiteindelijk brachten 752 mensen hun stem uit.

De leden van de Raad van bestuur

Gefeliciteerd!  

 

Meer info 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *