Verzekeringen en andere nuttige hulpmiddelen indien je getroffen bent

Diensten en tools

Velen onder jullie zijn hard getroffen door de overstromingen van de afgelopen week en van de gevolgen daarvan die nog vele weken zullen aanhouden. We willen jullie onze steun betuigen, we denken aan jullie.

We wilden je eraan herinneren dat je als vennoot-werknemer van de coöperatie beroep kan doen op een aantal hulpmiddelen. Hieronder hebben we de informatie opgelijst die voor jou van nut kan zijn.

Je bent gewond geraakt tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst: je valt onder de standaarddekking van de wetsverzekering. Als je zonder arbeidsovereenkomst gewond bent geraakt, kan ook onze verzekering “ongevallen in de privésfeer” (een uitbreiding van de verzekering arbeidsongevallen) tussenkomen, op voorwaarde dat je tijdens de laatste twaalf maanden minstens één dag onder contract bent geweest. Dit zijn de documenten die moeten worden ingevuld en opgestuurd naar teamadmin@smart.coop: verzekering arbeidsongevallenongevallen in de privésfeer

Verlies en materiële schade: je hebt materiaal laten aanschaffen in naam en voor rekening van Verenigde Producties via een Activiteit (al dan niet via onze investeringsfinanciering): een verzekering “verlies, diefstal, schade” dekt dit materiaal, onder de voorwaarden die in onze verzekeringspolis zijn opgenomen. Vul dit document (in het Frans, Nederlandse versie binnenkort beschikbaar) in om de schade te melden en stuur het naar teamadmin@smart.coop

Je hebt lopende bestellingen die moesten worden geannuleerd of zullen moeten worden geannuleerd: we zullen trachten de klantenrelaties te vergemakkelijken, om in de mate van het mogelijke de voorkeur te geven aan uitstel boven een volledige annulering.

Indien je lopende arbeidsovereenkomsten had die moesten worden opgezegd of zullen worden opgezegd (tussen 14 en 20 juli): we onderzoeken de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op tijdelijke economische werkloosheid wegens overmacht, of op andere maatregelen die de regering in dit verband kan treffen. Documenteer de annulering (welke arbeidsovereenkomst, welke prestatie, welke data, waar de prestatie zou plaatsvinden, enz.) en neem contact op met je adviesverlener of het kantoor bij jou in de buurt.

Je moet je professionele uitrusting heropbouwen: aarzel niet gebruik te maken van onze renteloze lening, waarvan we de voorwaarden voor de gelegenheid willen versoepelen.

Als je steun of psychologische hulp nodig hebt kan je beroep doen op Pulso, een partnerorganisatie waarmee we samenwerken die individuele psychologische begeleiding biedt. Je kan hen telefonisch bereiken op het nummer 0800 999 83 (NL/EN) of 0800 997 05 (FR) of via www.eap-online.eu/fr (code SMART).

Neem in ieder geval contact op met je adviesverlener of het dichtstbijzijnde Smart-kantoor. Volg ook onze Facebook-pagina en natuurlijk de blog Kronik. Andere maatregelen kunnen worden aangekondigd, afhankelijk van de noden die onder onze aandacht komen.

Sterkte aan jullie allemaal.
Onze steun gaat uit naar iedereen die nu al tijd of middelen geeft.

Nuttige documenten:

Deze documenten moeten, volledig en correct ingevuld, verzonden worden naar teamadmin@smart.coop. Het operationele team zal dan contact met je opnemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *