Politiek debat ‘Nieuwe vormen van ondernemerschap’

België De wereld onder de loep

Op 22 april organiseerden Coopkracht en SmartCoop in Gent een gespreksavond met politici rond nieuwe vormen van ondernemerschap. We wilden daarmee een nieuwe stap zetten om de gedeelde onderneming onder de politieke aandacht brengen. Want ook al is de coöperatieve vennootschapsvorm niet nieuw, toch is ie nog veeleer onbekend. Met 45 aanwezigen hadden we een aardig gevulde zaal en volgden we aandachtig het gesprek tussen een divers panel politici. 

Nu ja, divers… het panel was dan wel divers qua politieke kleur, een eerste vaststelling was wel dat het om een exclusief mannelijk sprekerspanel ging. Het is wellicht toeval dat de politieke partijen los van elkaar een blanke man afvaardigden toen we hen uitnodigden voor dit debat. Maar toch een beetje jammer ook. Gelukkig was daar nog Hannelore Simoens (VTM Nieuws) om het gesprek in goede banen te leiden (het zou te flauw zijn om te zeggen ‘dat ze haar mannetje stond’). 

Het ondernemerschap van morgen was de leidraad die we vooraf hadden vastgelegd. We vertrokken vanuit de vaststelling dat ondernemers en werknemers kraken onder de druk naar steeds meer financieel gewin en ongebreidelde groei. Daarom stelden we dat ondernemers (meer) aandacht moeten hebben voor mens, maatschappij en milieu en dat collectieve ondernemingsvormen en coöperaties dé toekomst zijn. Geen enkele spreker leek tegen dat idee, maar hoe we daartoe moeten komen, daarover verschillen de meningen. 

Het is een understatement dat niet elke partij in haar programma evenveel aandacht heeft voor het coöperatief ondernemerschap. En dat ligt ook wel een beetje aan ons, de jongens en meisjes van de coöperatieve beweging. We roepen niet hard genoeg. Het lukt ons niet altijd om met één stem te spreken, onder meer omdat we in verschillende economische sectoren actief zijn. Maar de oproep van de politiek was duidelijk: klop op onze deur, schrijf je wensen en grieven neer en we zullen luisteren. Dat onthouden we alvast. 

Zoals gezegd stond geen van onze sprekers weigerachtig tegenover het coöperatief ondernemingsmodel. Hoe zou dat ook kunnen met een model dat zoveel potentieel in zich draagt als het aankomt op duurzaam ondernemen op basis van concrete noden, met aandacht voor herverdeling van rijkdom en democratisch beheer als een van de kernprincipes. Tijdens het gesprek werd wel duidelijk dat er nood is aan een helder begrippenkader en een beter omschreven verhouding met onder meer de sociale economie (in Vlaanderen de maatwerkbedrijven, terwijl dat begrip elders anders wordt ingevuld) en de bestaande ondersteuningsinitiatieven voor ondernemers. Die ondersteuning schiet immers vaak tekort omdat ze gemaakt is op maat van ondernemingen uit de klassieke economie en individueel ondernemerschap. Als een garantiefonds kan voor een chemiereus, dan moet dat heus ook wel kunnen voor impactgedreven ondernemingen als onze coöperaties. 

En laat dat nu een van onze duidelijke boodschappen zijn vanuit de coöperatieve wereld aan de politiek: fnuik de initiatiefkracht niet met rigide regels en procedures, en erken onze maatschappelijke meerwaarde. U hebt ons nodig. Samen maken we van coöperatief en impactgedreven ondernemerschap de norm, en dat in het belang van ons allemaal. 

 

Sprekers: Dirk Vansintjan (Groen), Frederik Sioen (Vooruit), Robrecht Bothuyne (Cd&V), Robby Decaluwé (OpenVLD), Mathieu Cockhuyt (N-VA)
Moderatrice: Hannelore Simoens 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *