Eind 2020 stelde SmartCoop een stappenplan op voor alle Europese partners van Smart die het gedeelde ondernemingsmodel in hun land ontwikkelen. Het doel: financiële autonomie tegen eind 2024….

Op 22 april organiseerden Coopkracht en SmartCoop in Gent een gespreksavond met politici rond nieuwe vormen van ondernemerschap. We wilden daarmee een nieuwe stap zetten om de gedeelde…

Tijdens de algemene vergadering op 18 juni wordt de Raad van bestuur van SmartCoop gedeeltelijk vernieuwd. Om te zorgen voor meer diversiteit en een evenwichtige vertegenwoordiging van de…