Project “HOPE in US”: oprichting van een Europese virtuele third place

België De wereld onder de loep Frankrijk

Een Europese virtuele third place creëren, dat is de ambitie van het project HOPE in US, waar Smart en haar third place LaVallée partner* van zijn. Met de steun van het Europese programma Erasmus+ wil het project de samenwerking tussen de cultuursector en het volwassenenonderwijs een boost geven door een Europese virtuele third place te creëren. Voor de gelegenheid wordt er van 27 september tot 1 oktober in Bordeaux een hackathon georganiseerd.

Over het project “HOPE in US”

Door de gezondheidscrisis werden de cultuurwereld en de sector van het volwassenenonderwijs wereldwijd overhoopgegooid. Ze hadden het moeilijk om zich aan te passen, want professionals die doorgaans samenwerken, voor een publiek, zaten nu eenzaam en alleen achter hun computer thuis.

Hoe kunnen die sectoren het hoofd bieden aan de crisis en meer algemeen aan een wereld die steeds verder gedigitaliseerd wordt?

Wat als de crisis de mogelijkheid bood om zichzelf – in een elan van weerbaarheid en hoop – opnieuw uit te vinden door zorg te dragen voor anderen en voor zichzelf, en zich te verrijken met de ervaringen van anderen?

En wat als het antwoord te vinden was in het principe van de third places, waar verschillende mensen samenkomen om te werken, ervaringen uit te wisselen, bij te dragen aan de gemeenschap, een opleiding te volgen enz.?

Als aanvulling op de third places die al in veel Europese landen bestaan (zoals LaVallée in Brussel en Bazaar St So in Rijsel, die beheerd worden door Smart), wil HOPE in US een virtuele third place creëren waar alle Europese actoren en burgers als organisator en/of begunstigde terechtkunnen. Door een Europese virtuele third place te creëren, kan de kunst- en cultuursector nieuwe manieren bedenken om creatief te zijn en nieuw werk de wereld in te sturen, terwijl de sector van het volwassenenonderwijs kan afstappen van de geijkte leerpaden om meer in te zetten op interactieve pedagogie.

HOPE in US heeft voor zichzelf drie hoofddoelstellingen bepaald:

1. Nieuwe creatie-, verspreidings- en bemiddelingsmethoden bedenken voor Europese kunst- en cultuurwerkers;

2. Interactieve pedagogieformats uitwerken voor het volwassenenonderwijs;

3. De vaardigheden van cursisten expliciet maken en hun creatief potentieel zichtbaar maken.

Om dat te doen zullen de partners van het project voor de creatieve sector, de opleidingssector en de burgers een toolbox en WebTV ontwikkelen.

Hackathon

Van 27 september tot 1 oktober organiseert het project een hackathon om te bepalen welke problematieken behandeld moeten worden door het project, wat de doelgroep is, en welke tools mogelijk kunnen deel uitmaken van de toolbox en WebTV.

De hackathon duurt 5 werkdagen en is toegankelijk voor de partners en hun cursisten. Het programma zal bestaan uit 6 workshops en 6 debatten over de bestudeerde thema’s.

Contactpersoon:

Marie Van Campenhout:  marie.vancampenhout@smart.coop

 

*De partners van het project: IRFSS Nouvelle Aquitaine (Frankrijk) (initiatiefnemer), Pôle Culture et Santé en Nouvelle Aquitaine (Frankrijk), POUR LA SOLIDARITÉ – PLS (België), Transit Projectes (Spanje), SmartCoop (België)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *