Psychosociale risico’s op het werk: hulplijn voor de leden van Smart

Diensten en tools

Ben je gestresseerd of uitgeput door je werk? Ervaar je conflicten waar je geen oplossing voor vindt? Heb je de indruk dat je werk een negatieve impact heeft op je gezondheid? Bij psychosociale risico’s op het werk denken we in de eerste plaats aan stress en burn-out, maar ook aan conflicten, geweld en pesterijen, die zelfs kunnen leiden tot alcohol- of druggebruik en andere problemen. Vaak houden ze verband met de organisatie, de inhoud van of de levenskwaliteit op het werk.

Maar je staat er niet alleen voor. Praat erover!

Wat verstaan we onder psychosociale risico’s?

Psychosociale risico’s worden gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (in verband met relaties tussen personen of tussen een persoon en een organisatie, stress, conflicten) die haar oorsprong vindt in of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk, en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid.

Meer informatie over het onderwerp vind je op de website van CESI.

Wie kan je in geval van problemen contacteren?

Als werkgever wil Smart die risico’s en de schadelijke gevolgen ervan voorkomen. Als je moeilijkheden ondervindt op het werk mag je – volledig gratis en in alle vertrouwelijkheid – contact opnemen met een preventieadviseur van CESI, de externe dienst voor preventie van Smart.

Deze persoon is gehouden aan het beroepsgeheim, biedt een luisterend oor en geeft informatie en advies om je te helpen oplossingen te vinden.

Je kan CESI opbellen op het nummer 02/761.17.74. De psychosociale cel zal je in contact brengen met een preventieadviseur psychosociale aspecten. Laat tijdens het gesprek zeker weten wie je werkgever is (Verenigde Producties of Verenigde Opleidingen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *