Welk btw-tarief voor artistieke prestaties?

Diensten en tools

Uitleggen wat de btw is en hoe het werkt, is geen sinecure, maar we kunnen er niet omheen. Want bij artistieke prestaties doet zich nu eenmaal vaak een btw-gerelateerde vraag voor: welk btw-tarief mag ik toepassen op de factuur? 

Eerst en vooral willen we herhalen dat het standaard btw-tarief 21 % bedraagt. Voor bepaalde artistieke prestaties en onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk een verlaagd tarief van 6 % toe te passen.

Basistarief: 21 % btw

De meeste gevallen van verkoop en dienstverlening, met inbegrip van technisch-artistieke en artistieke prestaties.

Bijzondere gevallen6 % btw 

Vandaag laat Smart de toepassing van het verlaagde tarief toe voor twee soorten “artistieke” prestaties:

 1. Verkoop van een origineel kunstwerk door de maker: schilderijen, collages, tekeningen, gravures, etsen, litho’s, serigrafieën, beeldhouwwerken, tapisserieën en wandtextiel (inclusief de originele ontwerpen), email, keramiek en foto’s.
 2. Verkoop van een individuele of collectieve artistieke prestatie als uitvoerder/regisseur/choreograaf (theater, dans, concert, performance enz.), eventueel voor audiovisuele opnames (tv, radio, film, video), die niet bestemd is voor reclamedoeleinden.

Zie ook: Uittreksel uit het btw-wetboek

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de artistieke prestaties en de tools van Smart

Als je op je Smart-account een factuur met het verlaagd btw-tarief van 6 % ingeeft, moet je bepaalde velden invullen. Het is fundamenteel dat je die velden goed invult, en wel voor twee redenen:

 • om na te gaan of je prestatie mag gebeuren met een verlaagd tarief van 6 %. Zo niet moet het normale tarief van 21 % worden toegepast;
 • om het verlaagd tarief te verantwoorden.

Een verkeerd gebruik van het verlaagd btw-tarief (6 %) kan leiden tot de herkwalificatie van de betrokken factuur. De herkwalificatie wordt naar de klant gestuurd en kan de commerciële relatie schade toebrengen.

Als je de tool “Activiteiten” gebruikt 

Dit zijn de velden die je moet invullen

Als je de tool Contracten” (3-in-1) gebruikt 

Binnenkort komt er een nieuwe module om je te helpen het btw-tarief op je facturen toe te passen en te verantwoorden. We houden jullie de komende weken op de hoogte.

Vragen? 

Had je graag meer informatie over dit onderwerp? Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je adviesverlener of het dichtstbijzijnde kantoor.


Uittreksel uit het btw-wetboek

1) KB nr. 20-tabel A-rubriek XXI, §2, 1° a) tot g)  

§2

Voor de toepassing van onderhavige rubriek worden aangemerkt als:  

1° kunstvoorwerpen:  

 • schilderijen, collages en dergelijke decoratieve platen, schilderijen en tekeningen geheel van de hand van de kunstenaar, met uitzondering van:  
  • bouwtekeningen en andere tekeningen voor industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden;  
  • met de hand versierde voorwerpen;  
  • beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik;  
 • originele gravures, originele etsen én originele lithos;  
 • originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk geheel van de hand van de kunstenaar, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn; afgietsels van beeldhouwwerken in een oplage van maximaal acht exemplaren die door de kunstenaar of diens rechthebbenden wordt gecontroleerd;  
 • tapisserieën en wandtextiel, met de hand vervaardigd volgens originele ontwerpen van kunstenaars, mits er niet meer dan acht exemplaren van elk bestaan;  
 • unieke voorwerpen van keramiek, geheel van de hand van de kunstenaar en door hem gesigneerd, met uitzondering van gebruiksvoorwerpen;  
 • emailwerk op koper, geheel met de hand vervaardigd tot maximaal acht genummerde en door de kunstenaar of het atelier gesigneerde exemplaren, met uitsluiting van sieraden, juwelen, edelsmidswerk en gebruiksvoorwerpen;  
 • fotos die genomen zijn door de kunstenaar, door hem of onder zijn toezicht zijn afgedrukt, gesigneerd en genummerd, met een oplage van maximaal dertig exemplaren voor alle formaten en dragers samen;  

 2) KB nr. 20-tabel A-rubriek XXIX, 2°  

 1. 22[Auteursrechten, uitvoeren van concerten en voorstellingen 
 1. De diensten die bestaan in het uitvoeren van toneelwerken, balletten, muziekstukken, circus-, variété- of cabaretvoorstellingen en soortgelijke activiteiten, en die behoren tot de normale werkzaamheid van acteurs, orkestleiders, muzikanten en andere artiesten, ook indien deze diensten verstrekt worden door een rechtspersoon of een feitelijke vereniging of groepering.  

Van deze rubriek worden uitgesloten de diensten die betrekking hebben op reclame.]22  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *