Werken in coronatijden: blijf jezelf en de anderen beschermen

Diensten en tools

We leven en werken nu al bijna twee jaar met het coronavirus en moesten ons vaak snel aanpassen aan die nieuwe realiteit. Vandaag zijn we er bijna aan gewend en hebben we bepaalde reflexen ontwikkeld. Toch is het goed te herhalen dat het essentieel is om op de werkvloer bepaalde regels te blijven volgen.

Als werkgever zien we erop toe dat ze goed worden toegepast. We willen jullie dan ook vragen om:

  • Zoveel mogelijk te telewerken;
  • De afstandsregels en beschermingsmaatregelen te blijven respecteren;
  • De maatregelen te respecteren in de onderneming van je klant waar je prestaties uitvoert.

Als je voor je Activiteit in contact komt met derden:

Om de aanschaf van PBM te bevorderen, zal de aankoop van dit type goederen als een gerechtvaardigde kost beschouwd worden.
Als je deze voorwaarden niet kan naleven tijdens je prestaties, neem dan contact op met de coöperatie om een oplossing te vinden.

Je adviesverlener blijft je contactpersoon bij uitstek, meer bepaald als je een verplaatsingsattest of een ander professioneel bewijsstuk nodig hebt om je Activiteit te kunnen uitoefenen.
Heb je toch nog twijfels of heb je info nodig over de geldende maatregelen? Raadpleeg dan zeker de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *