Bijdragen aan de evolutie van Smart, hoe doe je dat? Smart in Progress: een uniek en origineel participatieproces

coöperatie

Binnenkort begint er een nieuwe jaargang van Smart in Progress, beter bekend als SIP. Dit jaarlijkse participatieve proces dat eigen is aan Smart, evolueert elk jaar dankzij de ontmoetingen en aanbevelingen die eruit voortvloeien.   

Sinds 2015 hebben al meer dan 4.000 vennoten in België en Frankrijk de oefening gemaakt. Sommigen onder jullie kennen SIP maar al te goed, anderen hebben er misschien nog nooit over gehoord.  

Smart in Progress in een notendop 

Elk jaar worden er themas in verband met het leven van de organisatie aan jullie als leden en vennoten van de coöperatie voorgelegd. Je kan deelnemen aan werkgroepen die na verschillende bijeenkomsten aanbevelingen uitwerken, die vervolgens worden voorgelegd aan de raad van bestuur die er dan beslissingen over neemt. Uiteindelijk leiden de aanbevelingen tot de realisatie van concrete projecten. 

Wie mag deelnemen aan Smart in Progress? 

Er zijn geen vereisten om aan Smart in Progress te mogen deelnemen. Je moet niet beschikken over bijzondere competenties, maar je moet wel enkele uren van je tijd kunnen besteden aan het collectief. Het is belangrijk dat deelnemers zich tijdens de hele duur van het proces blijven inzetten. Af en toe deelnemen is niet mogelijk. De werkgroepen komen gemiddeld vijf keer bijeen tussen november en april en een vergadering duurt ongeveer drie uur. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen, wordt voor de meest beschikbare uren en de meest geschikte manier van vergaderen gekozen. 

Wie leidt dit proces? 

Smart in Progress is een groot project dat bijdraagt aan het globale leven van de coöperatie. De werkgroepen ontmoeten elkaar echter lokaal om te zorgen voor een kwaliteitsvol overleg waaraan iedere deelnemer optimaal kan bijdragen.  

Bij de ondersteunende teams van Smart houdt een klein team zich bezig met het Coöperatief leven. Het team denkt na over, organiseert en leidt verschillende participatiemomenten in onze organisatie.  Voor Smart in Progress doen ze ook een beroep op de adviesverleners en op leden die gespecialiseerd zijn in gespreks- en moderatietechnieken.  

Hoe worden de themas bepaald? 

Tot nu werden de themas voorgesteld door de raad van bestuur van Smart en konden de vennoten tijdens de jaarlijkse algemene vergadering voor hun voorkeur stemmen. Op termijn is het echter de bedoeling dat de themas door de vennoten zelf worden voorgesteld. 

Aan wie worden de aanbevelingen voorgelegd en hoe worden ze behandeld of toegepast? 

De aanbevelingen die de talrijke werkgroepen formuleren, worden gebundeld en ter informatie voorgelegd aan de raad van bestuur.  

Zo werd in 2019 bijvoorbeeld het ethisch comité opgericht. Dat adviesorgaan is het resultaat van de reeks Smart in Progress 2017-2018.  

Door aan Smart in Progress deel te nemen, kan je zelf actief bijdragen aan het leven van je onderneming en je netwerk opbouwen binnen de coöperatie. Spreekt de democratie in ondernemingen je aan? Heb je een beetje tijd over om aan je organisatie te besteden? Of heb je zin om te ontdekken wat ‘de coöperatie’ inhoudtzinvol bezig te zijn en samen met Smart iets in beweging te zetten? Neem dan zeker deel aan Smart in Progress.  

Heb je geen tijd of is dit niet het goede moment? Geen nood, er zijn ook andere manieren en momenten om deel te nemen aan het leven van de coöperatie. Alleen al door dit artikel te lezen bijvoorbeeld… 😉 

Smart in Progress 2020-2021: de themas 

Deze nieuwe editie van Smart in Progress draait rond vier themas. Twee themas werden in juni van dit jaar tijdens de algemene vergadering uitgekozen, de twee andere zijn themas van jaargang 2019-2020 die vragen om een diepgaander debat. Zij worden dus verlengd.  

  1. Begeleiding  
  2. Nieuwe vooruitzichten na de gezondheidscrisis  
  3. Gendergelijkheid – Dit thema wordt voor een jaar verlengd. 
  4. sharing economy: een haalbaar economisch model? – Dit thema wordt voor een jaar verlengd in Frankrijk. 

Geïnteresseerd? Op deze pagina vind je een korte beschrijving van elk thema.

Neem je graag deel aan Smart in Progress 2020-2021? Dan kan je hier het formulier invullen. 

Nog vragen? Stel ze gerust via smartinprogress@smart.coop 

 

Online-infomoment “Smart in Progress”

De nieuwe jaargang van Smart in Progress (2020-2021) is gelanceerd. Waarover gaat het? Hoe werkt dat participatieve proces? Wie neemt eraan deel?

We bieden graag een antwoord op al je vragen tijdens een online livesessie op 16 december 2020 om 10 uur. Dit infomoment bestaat uit twee delen: een presentatie enerzijds en tijd voor vragen en antwoorden anderzijds.

Wanneer en hoe?

Op woensdag 16 december van 10:00 tot 11:30, via deze link.

Hier lees je alvast meer over Smart in Progress

Inschrijving “Smart in Progress”
Ken je Smart in Progress al en zou je graag deelnemen?
Schrijf je dan hier in voor één van de werkgroepen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *