De behandeling van arbeidscontracten tijdens de quarantaineperiode: Verenigde Opleidingen en Verenigde Producties (BE)

Nieuws Smart en ik

Smart zet een systeem op voor de verwerking van alle contracten verbonden aan bestellingen van klanten of projecten die zijn geannuleerd als gevolg van de gezondheidscrisis (verbod op activiteiten, quarantaine, enz.). Neem even de tijd om het samenvattend document te lezen. 

Het systeem omvat 2 delen: 1) de verwerking van contracten en 2) de economische begeleiding van je Activiteiten (Activiteit is de naam die we in onze terminologie gegeven hebben aan de autonome economische entiteit die is ingebed in de gemeenschappelijke structuur van de Smartgroep, waarin de projectverantwoordelijke zijn activiteiten ontwikkelt). Dit is ook van toepassing op alle contracten die je in de tool “Beheer van contracten hebt ingevoerd. 

Het algemene doel is om werkers de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid te bieden voor alle arbeidsovereenkomsten die binnen het toepassingsgebied vallen van de maatregelen die de regering nam om het mechanisme van tijdelijke werkloosheid gedurende de crisis te versoepelen. 

Het is ook mogelijk om (onder bepaalde voorwaarden) een afweging te maken tussen: 

  • het behoud van het contract: door de beschrijving ervan aan te passen aan de beschrijving van het uitgevoerde of te verrichten werk ter vervanging van het werk dat naar aanleiding van de geannuleerde bestellingen en producties moest geannuleerd worden vanwege de gezondheidscrisis; 
  • de verbreking van het contract wegens overmacht. 

Deze twee opties zijn ook van toepassing op alle contracten die niet onder het toepassingsgebied van de tijdelijke werkloosheid vallen. 


Wat houdt dat in? 

  • Al deze contracten moeten door jou worden geïdentificeerd: we zullen ze Coronacontracten noemen. 
  • Technisch gezien worden dekosten in verband met elk zogenaamd Coronacontract opgenomen in het Budget van de Activiteit (een gedetailleerd overzicht van de boekhouding van de structuur). We zullen ze beschouwen als uitzonderlijke kostenen ze Coronakosten noemen. 
  • Alle inkomsten met betrekking tot deze contracten (facturatie die uiteindelijk door de klant ofopdrachtgever wordt betaald, vergoeding van de onderneming, diverse vormen van staatssteun, enz.) worden in het Budget van de Activiteit opgenomen. 
  • Binnen de gedeelde onderneming wordt alles in het werk gesteld om dit exploitatieverlies te compenseren door zowel in te zetten op steunmaatregelen als op de solidariteit van de spelers in de sector.
  • Daarnaast zal de mutualisering (tussen alle Activiteiten) van een deel van de kosten door de gemeenschap van Smartvennoten (BE-FR) voorgelegd worden tijdens een buitengewone algemene vergadering. 

Gebruiksaanwijzing 

Wat moet je doen als beheerder van een betrokken Activiteit, of als loontrekkende binnen de tool Beheer van contracten’? 

Log in op je online-account om je uiteindelijke keuze voor te bereiden: identificeer de “Coronacontractenvoer de gegevens in (contracten) die in de huidige verwarring niet zijn ingevoerd, pas de (bijvoorbeeld uitgestelde) data of prestatiebeschrijvingen aan, enz. In sommige gevallen zullen onze beveiligingsmechanismen je dat niet toelaten: bel in dat geval je adviesverlener om dit samen te regelen.  

Vervolgens ga je naar het specifieke “Coronascherm”, dat sinds woensdag 15 april beschikbaar is via je onlineaccount. Je vindt hier zowel de contracten terug van jouw Activiteit(en), als de eventuele contracten die in de tool “Beheer van contracten zijn ingegeven. 

Schat het verlies aan inkomsten in en identificeer indien nodig je klant of opdrachtgever.  

Je maakt een keuze tussen tijdelijke werkloosheid, behoud van het contract of verbreking van het contract wegens overmacht, of je behoudt het contract buiten het “Coronascherm” om (sommige contracten zullen inderdaad gewoon doorgaan zonder dat ze een impact ondervinden van de coronacrisis). 

Ten slotte verklaar je op eer voor elk contract dat de betrokken prestatie geannuleerd moest worden omwille van de COVID19-crisisVoor de contracten die je behoudt buiten de gezondheidscrisis om, doe je niets (het kan wel zijn dat het automatische computersysteem helaas enkele zeldzame items in de lijst heeft toegevoegd die niets met deze gezondheidscrisis te maken hebben). 

Bij sommige economische indicatoren van de Activiteiten (in ons jargon Budget en Beschikbaarzal er wat tijd nodig zijn voor de aangepaste gegevens met betrekking tot de Coronakosten correct op het scherm verschijnen. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen. Het computersysteem moet hiervoor geüpdatet worden.

Om samen te vatten vind je hier een verklarend schema bijgewerkt 27-07-20 voor de verschillende situaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *