De Raad van bestuur en het afgevaardigd bestuur

coöperatie

In dit artikel lees je het laatste nieuws over het afgevaardigd bestuur van de coöperatie.

Het belangrijkste nieuws

De Raad van bestuur (RvB) van SmartCoop heeft tijdens haar vergadering van 24 oktober 2023 besloten om het mandaat van Anne-Laure Desgris en Maxime Dechesne als afgevaardigd bestuurders te verlengen. Om beter voorbereid te zijn op de toekomst werd ook besloten om de mandaten van beide bestuurders niet meer gelijk te laten lopen. Zo kunnen we vermijden dat ze op hetzelfde moment hun post verlaten. Het mandaat van Anne-Laure Desgris loopt tot 2026, dat van Maxime Dechesne tot 2028.

De RvB en het bestuur, hoe werkt het?

Om de verschillende onderwerpen in verband met zijn bevoegdheden te doen evolueren, houdt de Raad van Bestuur rekening met de statuten, de algemene vergadering en de behoeften van de gedeelde onderneming. Een van de opdrachten van de raad betreft de benoeming van het afgevaardigd bestuur.

Het dagelijkse beheer is een strategische uitdaging voor elke onderneming. In overeenstemming met de statuten van de coöperatie vertrouwt de RvB dat dagelijkse beheer bij Smart toe aan het afgevaardigd bestuur, voor een mandaat van vier jaar dat één keer vernieuwd kan worden.

Het afgevaardigd bestuur kan uit verschillende personen bestaan, zoals nu het geval is, en is als het ware een doorgeefluik tussen de RvB en de teams. Ze zien erop toe dat Smart op een gezonde, duurzame manier wordt beheerd, dat het dagelijkse reilen en zeilen optimaal georganiseerd wordt en dat de strategie wordt toegepast, volgens de waarden van de coöperatie en de visie die door de RvB bepaald en door de algemene vergadering goedgekeurd is. De taken van het afgevaardigd bestuur zijn legio. Ze staan in voor de kwaliteit van de dienstverlening, het management van de teams van de algemene directie en de afdeling strategie, de culturele verandering van het management en het leadership, een goede sociale dialoog, het economische bestuur en beheer van de coöperatie, en de vertegenwoordiging bij overheidsinstanties, Belgische of internationale netwerken in de sociale en solidaire economie en de partners van Smart in Europa.

Een korte terugblik

Na een hele procedure in 2019 werd het afgevaardigd bestuur benoemd op basis van vier criteria: een duo, een man en een vrouw, kennis van de Belgische en de Franse context, personen van binnen Smart. In oktober 2019 namen ze hun mandaat op.

Vandaag telt het project van Smart in België meer dan 37.000 vennoten en een omzet van circa 190 miljoen euro door om en bij de 20.000 personen met steeds diversere profielen en beroepen. Er werden tal van projecten en maatregelen gerealiseerd. Een paar voorbeelden: het gedeelde ondernemingsmodel kreeg eindelijk erkenning en ontving een “RSZ-premie”, de Gebruikersgids en Gebruiksovereenkomst zagen het licht, er werden SmartLabs opgezet en de algemene vergadering vond plaats in drie steden.

Dat is niet mogelijk zonder jullie vertrouwen, talent, moed en capaciteit om te creëren, te produceren, te ondernemen en anders te werken.

En voor de volgende jaren?

Hoewel het project Smart net 25 kaarsjes uitblies, werden de prioriteiten en projecten tot eind 2025 met de beheerinstanties uitgetekend. Het doel: onze gedeelde onderneming consolideren op verschillende vlakken (juridisch, fiscaal en sociaal), de nodige technische en informaticaontwikkelingen in de hand werken, en ten slotte, voldoen aan de behoeften van de vennoten door de gedeelde onderneming steeds meer open te stellen en toegankelijker en participatiever te maken. Meer info over die projecten volgt binnenkort op Kronik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *