Getuigenis: seminarie RvB Smart in januari 2022

coöperatie Het leven van de gemeenschap

Op 25 en 26 januari vond in Brussel het tweede werkseminarie plaats van de Raad van bestuur (RvB) van SmartCoop, die in juni vorig jaar verkozen werd. Het was de gelegenheid bij uitstek om de werking van onze gedeelde onderneming beter te leren begrijpen en na te denken over een fundamenteel strategisch onderwerp: participatie.

Op 25 en 26 januari van dit jaar kwamen mijn collega-bestuursleden van SmartCoop en ik bijeen in LaVallée, de hoofdzetel van mijn activiteit binnen onze coöperatie. Er stonden ons twee dagen werk te wachten. Ontspannend was het niet echt, maar dat is deze moeilijke periode voor geen enkele organisator van evenementen die geconfronteerd wordt met tal van onzekerheden. Aude – de organisatorische duizendpoot van het team Vie Coop’ – mocht dat voor deze tweedaagse ook ondervinden.

Bij onze aankomst in de gezellige bar van LaVallée kregen we een verwarmend ontbijt met koffie en koeken aangeboden. Onze werkruimte verderop was een grote, lichtrijke ruimte om naar hartenlust te kunnen nadenken en discussiëren.

Iedereen keek heel erg uit naar deze afspraak voor verschillende redenen.

De belangrijkste was ongetwijfeld dat we in de eerste weken van onze nieuwe RvB, tussen juni en december, snel moesten schakelen. Er lagen immers veel dossiers op tafel: het ondersteuningsplan voor Smart in Frankrijk, de begroting 2022, opvolging van de Europese investeringen en het bestuur van de groep Smart in België. We moesten dus snel ons mandaat opnemen dat de algemene vergadering van vennoten ons had toevertrouwd.

Omdat we daardoor bepaalde inleidende stappen niet helemaal meekregen of misliepen, hadden we nood aan een uitgebreide update van onze basiskennis, werkmethode en opdrachten.

Dit seminarie was dan ook de perfecte gelegenheid om daarbij te helpen. Bovendien hadden we echt die twee dagen nodig om ietwat te temporiseren en de prestissimo om te zetten in een allegro ma non troppo.

Maar zouden we die doelstelling wel bereiken?

Dankzij een weldoordachte agenda, met specifieke ontmoetingen en workshops onder leiding van onze collega’s Camille, Victoria en Germain van het team VieCoop, vonden we de tijd terug om elkaar beter te leren kennen. Bovendien kregen we een beter inzicht in de werking van onze gedeelde onderneming en konden we de tijd nemen om na te denken over een fundamenteel en strategisch onderwerp.

We hebben dus effectief de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en ik heb genoten van elk moment, zowel formeel als informeel. Zoals Marie en Françoise na afloop van de twee dagen zeiden, kan de RvB bogen op een kwaliteitsvolle luisterbereidheid en dialoog, waardoor we onze taken samen op een serene manier kunnen volbrengen.

Daarnaast konden we met de verschillende directies praten en kregen we een concreter beeld van het werk van hun teams, hun prioriteiten, de complexiteit van bepaalde projecten en de fantastische energie waarmee ze tot een goed einde worden gebracht.

De ontmoetingen met Dominique Guerrée, de voorzitter van de RvB van RailCoop, en Quentin Mortier en Marian de Foy van SAW-B zetten de uitdagingen van participatie in een coöperatieve vennootschap in een ander perspectief. Ze hielpen ons het onderwerp te analyseren en te begrijpen, om relevante aanbevelingen te kunnen formuleren voor de toekomst.

De participatie in de coöperatie is een fundamenteel onderwerp, zowel voor alle vennoten als voor de leden van de vaste teams, en hield ons dan ook een groot deel van de tweede dag bezig. Dankzij de discussie en de workshops die volgden, konden we de toekomst van Smart in Progress uitstippelen.

Lees ook: Smart in Progress of hoe participeren met 30.000 …

Er is nog veel werk aan de winkel, maar na die twee dagen heb ik veel bijgeleerd en ben ik nog gesterkt in mijn overtuiging: deelnemen aan het leven van een coöperatie is een niet te missen kans voor een vennoot, in welke vorm of welk domein dan ook.

Het is aan ons allemaal om de bestaande participatiemiddelen te ontwikkelen en er andere te bedenken, iedereen ervan te overtuigen wat een voorrecht ze vormen en dat ook bekend te maken.

Let’s coop!

Yan Pierre le Luyer, bestuurslid van SmartCoop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *