RSZ-premie: erkenning van ons gedeelde ondernemingsmodel

Nieuws Smart en ik

Goed nieuws! Het model van de gedeelde onderneming en de gemeenschap van vennoten van Smart krijgt eindelijk de nodige erkenning van een historische instelling …

In het kader van de steunmaatregelen voor bedrijven die door de coronacrisis getroffen werden, werkte de RSZ[1] een compensatiepremie uit in de vorm van een terugbetaling van de werkgeversbijdragen voor ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren.

Smart heeft de premie als werkgever aangevraagd en gekregen, op basis van de bijdragen die verschuldigd waren in het eerste en het derde kwartaal van 2020. De compensatie bedraagt 2.892.227,75 euro.

Tijdens het overleg met de RSZ is gebleken dat ze steeds meer inzicht krijgen in de kenmerken van ons model, wat we alleen maar kunnen toejuichen. De RSZ wilde dat een deel van dat geld terugvloeit naar de entiteiten (de ‘Activiteiten’) die door de crisis getroffen zijn en de steun dus nodig hebben. Dat is belangrijk, aangezien de maatregel wel degelijk bedoeld is om de economische activiteit en de tewerkstelling nieuw leven in te blazen. Het is geen rechtstreekse hulp aan personen. Deze aanvraag overlapt trouwens het engagement van Smart bij de uitwerking van het Coronaplan om de ingezamelde hulp zoveel mogelijk naar de betrokken entiteiten door te rekenen.

Omdat dit een uitzonderlijke financiële maatregel is, willen we onze participatieve processen naleven en transparant blijven. Daarom werd de toewijzing van de som toevertrouwd aan de Raad van bestuur van Smart, de instantie die van haar vennoten het vertrouwen kreeg om beslissingen te nemen over de strategie en het beheer van hun onderneming. Zoals het zijn mandaat betaamt en op basis van alle elementen die door het afgevaardigd bestuur ter beschikking werden gesteld, heeft de Raad een scenario voorgesteld en goedgekeurd voor de verdeling van de premie, die eerlijk en solidair is voor heel onze gemeenschap en bijdraagt tot de heropleving van de entiteiten, die op hun beurt weer werk kunnen creëren.

De bedragen die door de RSZ op de rekening van Smart werden gestort worden als volgt verdeeld:

  • 40 % van het bedrag, goed voor ongeveer 1,15 miljoen euro, wordt aan de gemeenschappelijke middelen van de gedeelde onderneming toegevoegd en komt zo het gezamenlijke project – en dus iedereen – ten goede;
  • 60 % van het bedrag, goed voor ongeveer 1,7 miljoen euro, wordt teruggestort aan de Activiteiten die in 2021 minstens één contract ingaven. Om dat budget te verdelen over de Activiteiten gebruiken we de totale loonmassa van het totale brutoloon over 2019 en 2020 als referentie. Vervolgens wordt de loonmassa van een Activiteit tijdens die periode uitgedrukt in een percentage van de totale loonmassa. Dat percentage bepaalt het deel van de RSZ-premie (1.735.336,65 euro) dat aan de Activiteit teruggegeven wordt.

Nota: de activiteiten die in 2019 en/of 2020 prestaties hebben ingegeven en in 2021 minstens één gevalideerd EN betaald contract hebben, komen in aanmerking. De beheerders werden al persoonlijk op de hoogte gebracht van de betalingsmodaliteiten van deze premie. 

Dit is een krachtige daad waar we heel erg blij om zijn. Politiek gezien is het een extra stap voor de erkenning van de Activiteiten als quasi volwaardige economische entiteiten: met de nodige autonomie terwijl ze toch in de gedeelde onderneming ondergebracht zijn.

Ook andere institutionele actoren evolueren in die zin en willen nauw samenwerken met Smart om de arbeids- en ondernemingsomstandigheden van steeds meer werkers beter in aanmerking te nemen. Denk maar aan de financiële steun dankzij de lening die Smart in 2020 via Finance Brussels van het Brussels Gewest ontving om leningen met nultarief te kunnen aanbieden.

Meer dan ooit wil Smart haar acties bij de overheid ten gunste van haar project van sociale verandering en van haar gemeenschap voortzetten. Ze wil dan ook iedereen bedanken die zich voor die solidaire en sociale dynamiek inzet.

[1]RSZ – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

2 replies on “RSZ-premie: erkenning van ons gedeelde ondernemingsmodel”

“40 % van het bedrag, goed voor ongeveer 1,15 miljoen euro, wordt aan de gemeenschappelijke middelen van de gedeelde onderneming toegevoegd en komt zo het gezamenlijke project – en dus iedereen – ten goede;”

Wat zijn de gemeenschappelijke middelen waar iedereen baat bij heeft?

Beste Samuel,
Bedankt voor je vraag. Onze excuses voor het laattijdige antwoord.
De gemeenschappelijke middelen waar iedereen baat bij heeft, zijn de tools en diensten die we in de coöperatie met elkaar delen.
Je vindt een overzicht op onze website: https://smartbe.be/nl/onze-diensten/
Vriendelijke groeten
Het team van Smart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *