Smart in Progress: tijd voor actie

coöperatie Het leven van de gemeenschap

In januari 2022 maakten we de balans op over het participatieve proces Smart in Progress, de evolutie ervan en waarom we in 2021-2022 even pauze namen. Wat gebeurde er daarna?

Stand van zaken

Sinds 2015 volgden vijf cycli van Smart in Progress elkaar op, met als resultaat 250 aanbevelingen van alle werkgroepen (van vennoten) samen. Wat is er met die aanbevelingen gebeurd? Welke acties werden er ondernomen? Om op die vragen een antwoord te bieden, werd er dit jaar een stand van zaken opgemaakt. Zo werd het duidelijk welke acties al ondernomen werden na het denkwerk van de werkgroepen.

Er waren gesprekken met de projectcoördinatoren, de werkgroepen, de verschillende directies van Smart … De aanbevelingen werden geordend volgens vooruitgang (uitgevoerd, lopende, niet uitgevoerd, verworpen, uitgesteld) en in chronologische volgorde (op basis van elke werkgroep), om er cijfergegevens aan te koppelen (verdeling per thema, uitvoeringspercentage …) en een globale analyse van de vooruitgang uit te voeren op basis van de grote thema’s.

Door dat werk beschikken we vandaag over een algemeen overzicht van de projecten die nog binnen de coöperatie geleid moeten worden, zowel wat betreft de prioritaire projecten als het permanente werk binnen de directies of testprojecten onder leiding van de vennoten zelf (zie verder). Toch willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is om alle aanbevelingen in projecten om te zetten of alles uit te voeren, maar om Smart te verbeteren met de middelen die ter beschikking zijn.

In de volgende weken zullen we de stand van zaken en uitleg over de uitgevoerde projecten met jullie delen. Bovendien volgen er in september nog workshops. In afwachting stellen we hier al een werkdocument ter beschikking met een overzicht van de vorderingen.

Tijd voor actie: nieuwe participatiemogelijkheden

Tijdens het pauzejaar van Smart in Progress konden we ook nadenken over nieuwe participatiemogelijkheden en manieren bedenken om ‘tot actie over te gaan’. Er werden verschillende pistes geïdentificeerd en binnenkort worden er twee nieuwe participatiemogelijkheden gelanceerd: testprojecten en hackathons.

Hackathon
Samentrekking van:

  • Hackers: probleemoplossing
  • Marathon: beheer van de inspanningen

Een hackathon is een twee- of driedaags evenement waar deelnemers met verschillende profielen en competenties casussen binnen een bepaald thema proberen op te lossen in teamverband. Die methode zal gebruikt worden om een oplossing te vinden voor specifieke vragen (die onder meer in de aanbevelingen van Smart in Progress naar voor kwamen) en Smart te doen evolueren. Het is niet de bedoeling nieuwe aanbevelingen te formuleren, maar om concrete antwoorden te vinden en ze vervolgens in de praktijk om te zetten. Meer info volgt na de zomer.

Testprojecten

Om van het denkwerk over te gaan tot actie en een nieuwe dimensie toe te voegen aan de participatie wordt er na de zomer een nieuwe methode toegepast: bepaalde vennoten zullen groepen vormen om projecten in de praktijk te testen, in eerste instantie als antwoord op aanbevelingen van Smart in Progress. Elke groep zal door een animator ondersteund worden bij de organisatie van hun bijeenkomsten om het project te bepalen en te doen evolueren.

Voorbeeld

Veel aanbevelingen van Smart in Progress hebben betrekking op de creatie van mogelijkheden door middel van collectieve begeleiding, onder collega’s of gelijkgestemden, partnerschappen en networking.

Naar aanleiding van de pandemie willen de vennoten meer dan ooit elkaar terugvinden en zin geven aan hun activiteiten en samenwerkingsverbanden met en binnen Smart. Met het oog op de idee om mensen samen te brengen, kan een groep vennoten zelf een project testen, vertrekkende vanuit hun eigen noden en ambities.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld af en toe (of regelmatig) sectorale ontmoetingen organiseren, in de vorm van een afterwork-evenement, een werkontbijt, meet&connect enz.

Het kader van de testprojecten, de planning en de onderwerpen worden in de loop van de zomer uit de doeken gedaan.

Als je tot die tijd vragen hebt of belangstelling of enige andere opmerking of suggestie, kan je een mailtje sturen naar smartinprogress@smart.coop

Onze praktijken doen evolueren door andere participatiemogelijkheden te testen, om de grote gemeenschap van Smart (meer dan 30.000 vennoten) te betrekken, moet ervoor zorgen dat de vennoten echt deel uitmaken van de projecten en niet enkel aanbevelingen formuleren voor een onderneming. Verwachte concrete projecten kunnen zo ook eerst in de praktijk getest worden zonder dat alles vooraf tot in detail uitgedacht en ontwikkeld moet worden. Bovendien kan deze manier van werken misschien zelfs tot andere participatiemogelijkheden leiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *