Tijdelijke werkloosheid: wat moet ik doen?

Nieuws

UPDATE 31 MAART 2021: het is mogelijk om tot en met 30 juni 2021 aangifte te doen van tijdelijke werkloosheid. 

De effecten van de gezondheidscrisis en de opgelegde beperkingen hebben nog steeds een invloed op veel activiteiten. Smart is wel blij dat een deel van de verzoeken in onze brief van 30 oktober aan de overheid om de werknemers te ondersteunen, in aanmerking werd genomen. 

De RVA paste op 31/03/2021 haar FAQ aan en de referentiedatum werd naar 31 oktober 2020 verschoven. Het is voor Smart als werkgever dan ook mogelijk om – onder bepaalde voorwaarden een aanvraag tijdelijke werkloosheid corona in te dienen voor haar werknemers (kunstenaars of niet) die hun prestaties in het kader van een evenement uitvoeren. 

Wat is een evenement? 

De RVA definieert een evenement als volgt: Bijeenkomsten van personen in het kader van een artistiek evenement (concerten, tentoonstellingen, spektakels, ) of in een ruimer cultureel (commerciële beurzen, kermissen, opendeurdagen ) of zelfs privékader (huwelijken ), daaronder ook begrepen de voorbereidende activiteiten van het evenement, waaronder de repetities. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een aanvraag tijdelijke werkloosheid corona in te dienen? 

 • Een (al dan niet artistieke) prestatie hebben in het kader van een evenement  
  • voorzien tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021  
  • geannuleerd omwille van de gezondheidscrisis 
 • Je hebt voor deze prestatie nog geen klassieke werkloosheidsuitkering of loon ontvangen  

Opgelet: een tijdelijke werkloosheidsuitkering is niet mogelijk als de prestatie dateert van vóór 1 oktober 2020 

Wat betekent dat concreet? 

Om ervoor te zorgen dat je aanvragen tijdelijke werkloosheid corona snel en efficiënt verwerkt worden, willen we je vragen om de volgende punten strikt na te leven: 

 1. Verzamel de nodige bewijsstukken:  
 • De bevestiging van de opdracht: deze bevestiging moet schriftelijk en op naam zijn (enkel voor de werknemer in kwestie. Een e-mail die naar verschillende mensen tegelijk werd verstuurd, wordt dus niet aanvaard). Ze moet dateren van vóór de datum van het evenement en ten laatste vóór 31 oktober (een e-mail met een correcte datum van de organisator bijvoorbeeld). Uit dit bewijs moet blijken dat er tussen jou en de klant een engagement was. Een flyer of iets dergelijks geldt dus niet als bewijs voor een (mogelijke) contractuele relatie met de klant.  
 • Het bewijs van annulering: een schriftelijk bewijs dat het geplande evenement geannuleerd werd omwille van de coronacrisis (een e-mail, een attest van de klant of de organisator bijvoorbeeld). 

2. Stuur een e-mail naar je adviesverlener of een van onze teams, met in de bijlage 

 • De schriftelijke bevestiging van de opdracht  
 • Het schriftelijke bewijs van annulering  
 • Indien mogelijk, de referentie van het contract (2020.NET.XXXXX)  

Hoe duidelijker je e-mail en het overzicht van de bewijsstukken is, hoe sneller je aanvraag verwerkt zal worden. 

3. Zodra je adviesverlener groen licht geeft voor je dossier, mag je een aanvraag indienen bij je uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW), binnen de twee maanden na datum van de geplande prestatie. Dat doe je door een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT in te vullen (beschikbaar op de site van de uitbetalingsinstellingen) en er de verplichte bewijsstukken bij te voegen: bewijs van annulering van het evenement en bevestiging van de opdracht. Als die termijn niet gerespecteerd wordt, kan Smart niet verantwoordelijk geacht worden als de aanvraag geweigerd wordt.   

Opgelet, zodra we bij de RVA aangifte hebben gedaan van je dossier, kunnen we je er geen informatie meer over geven 

Je aanvraag kan evolueren als volgt:  

 • Als je aanvraag aanvaard is en naargelang de uitbetalingsinstelling, ontvang je een brief of zie je de overschrijving van de uitkering gewoon op je rekening verschijnen.  
 • Als je aanvraag geblokkeerd is, ontvang je een e-mail of brief van je uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW).  
 • Als je aanvraag geweigerd is, ontvang je een brief van de RVA met het motief voor de weigering.  

We blijven alles in het werk stellen om jullie zo goed mogelijk te begeleiden en samen deze situatie te doorstaan. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *