Werkloosheid en auteursrechten

België

Goed nieuws voor wie inkomsten uit auteurs- en naburige rechten met een werkloosheidsuitkering cumuleert, want de RVA heeft de versoepeling van de regeling verlengd.

De regel voorziet meer bepaald dat personen die een werkloosheidsuitkering ontvangen, ze onbeperkt mogen cumuleren met inkomsten uit auteurs- en naburige rechten die ze in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021 en van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 ontvingen.

Het is dus een versoepeling ten opzichte van de regelgeving die voorziet in een maximum toelaatbaar inkomen, zodat personen die inkomsten uit auteurs- of naburige rechten ontvangen, hun werkloosheidsuitkering moeten terugbetalen.

Vergeet als werkloze echter niet om – zoals elk jaar – het formulier C1-artiest in te vullen van zodra je inkomsten uit auteursrechten hebt ontvangen, om ze bij de RVA aan te geven, ook al liggen ze lager dan de bedragen die een impact zouden kunnen hebben op je werkloosheidsuitkering.

Vanaf maart kan je in je fiscale fiche in je Smart-account (rubriek “Uw documenten”) zien welke rechten je via Smart ontvangen hebt.

Vanaf welk bedrag kan het innen van rechten een impact hebben op de werkloosheidsuitkering?

Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Als het jaarlijkse netto-belastbaar bedrag van de inkomsten in 2021 niet hoger ligt dan 4.720,56 euro (geïndexeerd bedrag), zal het bedrag van je uitkering niet worden beïnvloed.
Indien het jaarlijkse netto-belastbaar bedrag van die inkomsten daarentegen hoger ligt dan het voormelde jaarbedrag, zal het bedrag van je uitkering met 1/312e van het overschreden bedrag verminderd worden.

In het kader van de coronamaatregelen zal er bij de definitieve berekening van je uitkering in 2022 en 2023 echter geen rekening gehouden worden met auteurs- of naburige rechten die je hebt ontvangen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021 en tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 naar aanleiding van artistieke activiteiten.

Meer info: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *