Brief aan premier Sophie Wilmès (BE)

België Diensten en tools

Smart roept opnieuw de beleidsmakers op om alle werkers en ondernemers in aanmerking te nemen!

Een van de maatregelen van het Coronaplan is de oproep aan de overheid. 

Op 17 maart, vier dagen na de aankondiging van de quarantainemaatregelen, stelden we een aantal specifieke, aangepaste maatregelen voor, zowel voor onze leden als voor alle werkers in België die omwille van hun arbeidsrealiteit (tijdelijke opdrachten, contract van bepaalde duur …) van de bestaande steunmaatregelen worden uitgesloten. Hoewel onze oproep door tal van media werd overgenomen, hebben we tot op heden nog geen antwoord ontvangen. Dat betekent dat duizenden personen vandaag nog steeds geen beroep kunnen doen op de solidariteitsmechanismen waarvoor ze nochtans wel een bijdrage betalen!

Dat kan zo niet verder!

Een aantal vakbonden (het ABVV van Brussel en ACV-United Freelancers), heel wat partners en publieke figuren scharen zich achter ons en gesterkt door hun steun sturen we onze boodschap dan ook opnieuw de wereld in.

TERUGBLIK OP ONZE ACTIES

  • 1 april : Smart organiseert een persconferentie om voor de eerste minister, mevrouw Sophie Wilmès, de minister van Sociale Zaken, mevrouw Maggie De Block, en de minister van Werk, mevrouw Nathalie Muylle, te herhalen hoe dringend het is dat de overheid steunmaatregelen neemt voor autonome of freelance werkers. Dat is een kwestie van sociale rechtvaardigheid.

De persconferentie verloopt in het Frans, maar is grotendeels in het Nederlands vertaald op de chat van Youtube.

  • 31 maart – Smart stuurt opnieuw een officiële brief naar de overheid, aangezien de eerste onbeantwoord bleef. Deze brief werd medeondertekend door de vakbonden FGTB Bruxelles-ABVV Brussel en CSC/ACV-United Freelancers, en door tal van andere partners en publieke figuren.
  • 17 maart – Smart richt een officiële brief aan de overheid om ervoor te zorgen dat geen enkele werker wordt vergeten in de steunmaatregelen van de overheid
  • 17 maart – Persbericht over onze oproep aan de overheid

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *