Verslag van de vergadering van de Raad van bestuur van 9 maart 2021  In januari maakten we tijdens een seminariedag niet alleen de balans op van het jaar 2020 en van het mandaat van de Raad. We bepaalden ook de belangrijkste punten voor…

Het ethisch comité is het eerste orgaan dat opgericht werd naar aanleiding van het participatief proces Smart in Progress. Als onafhankelijk Frans-Belgisch adviesorgaan legt het comité enkel verantwoording…

Smart is een complexe organisatie. Soms is het dan ook moeilijk te begrijpen hoe ze nu eigenlijk precies werkt. We geven dan ook graag een woordje uitleg bij…

Binnenkort begint er een nieuwe jaargang van Smart in Progress, beter bekend als SIP. Dit jaarlijkse participatieve proces dat eigen is aan Smart, evolueert elk jaar dankzij de ontmoetingen en…

Heb je al gehoord over de sociale verkiezingen, maar had je er geen interesse voor? Denk je dat de vakbondsafvaardiging niet voor jou van toepassing is omdat je op…

We hebben gewacht en gewacht, omdat we erin wilden geloven tot het bittere einde, maar nu moeten we helaas de werkelijkheid onder ogen zien: er zal dit jaar geen…

In het kort Onze algemene vergadering gaat door op 22 juni in Frankrijk en op 23 juni in België, telkens om 15u. Dit jaar verloopt de vergadering online, via Youtube en Facebook. Volg het evenement…

Misschien heeft de gezondheidscrisis weinig impact op je gehad, of misschien ben je door de aard van je activiteiten net wel aan het virus blootgesteld. Of was je…