Het jaarlijkse evenement Let’s coop rond de algemene vergadering van de groep Smart in Frankrijk en België, vond plaats op 21 en 22 juni 2021. Het waren twee…

Ontdek de nieuwe bestuursleden van onze coöperatie SmartCoop. Op 22 juni verkozen de vennoten van de coöperatie een nieuwe Raad van bestuur voor een mandaat van vier jaar.   Van harte…

Enkele weken voor de algemene vergadering (21 en 22 juni) organiseren we een videoconferentie/workshop rond het lidmaatschap bij de coöperatieve entiteiten van Smart (SmartCoop in België). In 100…

Na vijf maanden van uitwisselingen en overleg hebben de werkgroepen van Smart in Progress (ons participatief proces om samen aan ons coöperatief project te bouwen), hun aanbevelingen geformuleerd….

Verslag van de vergadering van de Raad van bestuur van 9 maart 2021  In januari maakten we tijdens een seminariedag niet alleen de balans op van het jaar 2020 en van het mandaat van de Raad. We bepaalden ook de belangrijkste punten voor…

Het ethisch comité is het eerste orgaan dat opgericht werd naar aanleiding van het participatief proces Smart in Progress. Als onafhankelijk Frans-Belgisch adviesorgaan legt het comité enkel verantwoording…

Smart is een complexe organisatie. Soms is het dan ook moeilijk te begrijpen hoe ze nu eigenlijk precies werkt. We geven dan ook graag een woordje uitleg bij…

Binnenkort begint er een nieuwe jaargang van Smart in Progress, beter bekend als SIP. Dit jaarlijkse participatieve proces dat eigen is aan Smart, evolueert elk jaar dankzij de ontmoetingen en…