Enkele weken voor de algemene vergadering (21 en 22 juni) organiseren we een videoconferentie/workshop rond het lidmaatschap bij de coöperatieve entiteiten van Smart (SmartCoop in België). In 100…

Na vijf maanden van uitwisselingen en overleg hebben de werkgroepen van Smart in Progress (ons participatief proces om samen aan ons coöperatief project te bouwen), hun aanbevelingen geformuleerd….

Verslag van de vergadering van de Raad van bestuur van 9 maart 2021  In januari maakten we tijdens een seminariedag niet alleen de balans op van het jaar 2020 en van het mandaat van de Raad. We bepaalden ook de belangrijkste punten voor…

Het ethisch comité is het eerste orgaan dat opgericht werd naar aanleiding van het participatief proces Smart in Progress. Als onafhankelijk Frans-Belgisch adviesorgaan legt het comité enkel verantwoording…

Smart is een complexe organisatie. Soms is het dan ook moeilijk te begrijpen hoe ze nu eigenlijk precies werkt. We geven dan ook graag een woordje uitleg bij…

Binnenkort begint er een nieuwe jaargang van Smart in Progress, beter bekend als SIP. Dit jaarlijkse participatieve proces dat eigen is aan Smart, evolueert elk jaar dankzij de ontmoetingen en…

Heb je al gehoord over de sociale verkiezingen, maar had je er geen interesse voor? Denk je dat de vakbondsafvaardiging niet voor jou van toepassing is omdat je op…

We hebben gewacht en gewacht, omdat we erin wilden geloven tot het bittere einde, maar nu moeten we helaas de werkelijkheid onder ogen zien: er zal dit jaar geen…