De coöperatie wordt 25 en daar hebben jullie mee voor gezorgd!

Nieuws

Aan het begin van dit jaar wensen we de leden, vennoten, teams, partners en vrienden van Smart het beste toe voor het hele jaar binnen de onderneming die we met elkaar delen.

Het is ook de ideale gelegenheid voor nieuwe voornemens. Ten eerste om regelmatig toegankelijke, transparante informatie te geven die nodig is om te begrijpen hoe de coöperatie werkt, hoe de middelen gebruikt worden die jullie delen om ervoor te zorgen dat de coöperatie blijft functioneren en jullie je activiteiten kunnen ontwikkelen aan de zijde van de teams die jullie dagelijks begeleiden.

Hoewel heel Europa kreunt onder de inflatie hopen we dat jullie een correcte prijs konden vragen voor jullie prestaties. Waardig werk en sociale bescherming staan nog steeds centraal voor de coöperatie, sommigen onder jullie hebben in die zin ook advies of een opleiding gekregen.

We stellen vast dat we steeds talrijker zijn – met bijna 35.000! – met almaar meer gevarieerde beroepsactiviteiten die de onderneming delen. Dat is een fantastische evolutie dankzij de inzet van eenieder, en dus iets om fier op te zijn!

In 2022 bood de RSZ opnieuw steun aan ondernemingen die het moeilijk hadden als gevolg van corona. De premie is bestemd om het economisch herstel te vrijwaren door ondersteuning te bieden aan de entiteiten waar jullie deel van uitmaken en werkgelegenheid creëren. Omdat we transparant willen blijven en onze participatieve processen willen naleven, werd de toewijzing van de som net als in 2021 toevertrouwd aan de Raad van bestuur van Smart. Alle details zijn beschikbaar op Kronik.

We hebben ook een groot project gelanceerd om de eerstelijnsdienstverlening te herbekijken, zowel qua organisatie als wat de invulling van de functies betreft. De kantoren van Charleroi en Luik testten het project uit van mei tot december. Er werd op belangrijke onderwerpen gewerkt: het collectieve of persoonlijke beheer van de activiteiten, de evolutie van het parcours van onze vennoten en de animatie van het lokale leven in de verschillende steden waar Smart gevestigd is. De ontwikkeling van de vennoten en hun activiteiten binnen de gedeelde onderneming staan centraal in het project. Er zijn nog tal van mogelijke pistes te ontdekken en we houden jullie in 2023 op de hoogte van de evolutie.

Vorig jaar hebben we de werkgroepen van Smart in Progress even op pauze gezet. Het participatief proces had al veel aanbevelingen opgeleverd en het was dus tijd voor een evaluatie en om het vervolg te organiseren. We maakten de balans op van de aanbevelingen die tot 2022 werden uitgevoerd, die in uitvoering waren en die nu deel uitmaken van projecten. Daarnaast hebben we de SmartLabs opgezet met de steun van de Raad van bestuur. Ze willen jullie de middelen geven voor een betere dagelijkse realiteit, door samen in groep vooraf bepaalde thema’s in de praktijk om te zetten door middel van concrete projecten. Als je meer wil weten over de thema’s of deel wil uitmaken van een groep, neem dan zeker een kijkje op de website van Smart.

In november kwamen onze Europese partners langs. Samen met de commissie internationale partners van de Raad van bestuur organiseerden we een seminarie in Brussel. Het doel: de balans opmaken van de concrete vooruitgang van elke Smart-entiteit in Europa. Het gerechtelijk akkoord voor het Smart-project in Frankrijk werd opgeheven. Dat is goed nieuws, maar de uitdagingen blijven enorm en er staat een sterk team klaar om ze aan te gaan. Verder blijven we nauw samenwerken met de entiteiten in elk land met het oog op een traject naar meer financiële autonomie. Ook hier is meer nieuws over te lezen op Kronik.

Er werd ook een belangrijke symbolische stap gezet tijdens de 110e Internationale Arbeidsconferentie. De sociale en solidaire economie werd wereldwijd erkend als model dat bijdraagt tot waardig werk, een betere levenskwaliteit voor iedereen en een inclusieve, veerkrachtige en duurzame relance. Het conferentieverslag geeft niet alleen een universele definitie van de sociale en solidaire economie die in lijn ligt met de Europese visie, maar ook een reeks principes en aanbevelingen die de lidstaten moeten volgen.

In 2023 zal Smart haar pleidooiwerk in die zin en met het oog op de verkiezingen in 2024 blijven voortzetten. Ze zal de nodige eisen op de politieke agenda zetten wat betreft sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid, waardig werk en de erkenning van coöperatieve modellen.

We blijven ook voortwerken aan de strategie 2025, waarover we meer informatie gaven op Kronik. De Raad van bestuur komt eind januari samen om voort te werken aan het design van de diensten. Smart wil een coöperatie zijn voor iedereen, dan moet ze ook voor iedereen evolueren. We onderzoeken welke diensten anders kunnen of gecreëerd moeten worden, niet alleen om het dienstenaanbod aan de diverse profielen van de vennoten te kunnen aanpassen. Ook de manier van ondernemen voor zij die alleen of in groep een duurzaam professioneel project willen ontwikkelen, kan evolueren. We houden jullie uiteraard op de hoogte over het vervolg en de komende beslissingen van de Raad van bestuur.

Ten slotte vieren we in 2023 het 25-jarig bestaan van Smart! Van de enkelingen die zich eind jaren 90 verenigden om projecten uit de culturele en creatieve sector te begeleiden, zijn we uitgegroeid tot een onderneming met duizenden gebruikers en vennoten die in veel verschillende sectoren aan het werk zijn. Deze verjaardag wordt het hele jaar door gevierd, met tal van evenementen, online of in levenden lijve, in de kantoren in en buiten Brussel, en uiteraard ook tijdens de volgende algemene vergadering. Hopelijk tot dan!

Een goed begin van het jaar gewenst!

Vriendelijke coöperatieve groeten,

Maxime Dechesne, Anne-Laure Desgris

Afgevaardigd bestuur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *