Van 2021 naar 2022: ons afgevaardigd bestuur aan het woord

Nieuws

Beste leden en vennoten,

“Van dichtbij of veraf, in levenden lijve of op video, met of zonder masker, wenst de coöperatie jullie allemaal en jullie familie, vrienden en buren, a HAPPY New Year!”

Het jaar 2021 was goed gevuld, zowel met mogelijkheden om jullie professionele projecten te ontwikkelen als met gezondheidsbeperkingen die helaas ook een negatieve impact hadden. Eén ding is zeker, de beroepswereld staat op een keerpunt. Er gaan steeds meer stemmen op om meer aandacht te besteden aan het milieu, democratische behoeften, welzijn op het werk en sociale rechtvaardigheid. Alleen geven de conservatieve krachten zich niet gewonnen. De strijd is dus nog lang, maar we moeten en zullen doorzetten! Samen met haar 30.000 journalisten, lesgevers, kunstenaars, consultants, ontwikkelaars en alle andere beroepen die ze herbergt, zal onze coöperatie haar steentje bijdragen met alle middelen die ze ter beschikking heeft. Ze zal tonen dat het mogelijk is om op een andere manier te werken en in alle solidariteit te ondernemen. In dat opzicht waren we verheugd over de beslissing van de RSZ als historische overheidsinstelling om aan de gemeenschap van Smart-vennoten een compensatiepremie toe te kennen in het kader van de steunmaatregelen voor bedrijven die door de coronacrisis getroffen werden. Dat bewijst dat ons model van gedeelde onderneming echt erkend wordt.

Met de strategie Smart 2025 die tijdens de algemene vergadering goedgekeurd werd, hebben we verschillende projecten op poten gezet om beter aan jullie behoeften te kunnen voldoen en sociaal te kunnen innoveren. Of het nu gaat om de ontwikkeling van meer contracten van onbepaalde duur, tools om jullie kosten nog beter te beheren, begeleiding in bepaalde belangrijke sectoren, een nieuw gebruikscontract om jullie band met de gedeelde onderneming Smart veilig te stellen … onze teams stellen alles in het werk om de beoogde veranderingen in goede banen te leiden.

Ook het bestuur van de coöperaties Smart in België en in Frankrijk is in 2021 veranderd. De Raden van bestuur werden zich bewust van de noodzaak om de verschillende dynamieken aan weerszijden van de grens te ondersteunen: ontwikkeling in België, voortzetting in Frankrijk. Emily Lecourtois werd benoemd als nieuwe algemene directrice aan het hoofd van Smartfr en GrandsEnsemble, en de Belgische Raden van bestuur keurden een ondersteuningsplan goed.

Op economisch vlak is slechts één woord op zijn plaats: bravo! Voor de vijfde maand op rij ligt de maandelijkse omzet van jullie activiteiten hoger dan in 2019, ons referentiejaar buiten corona om. De laatste maand van het jaar breekt mogelijk zelfs alle records, met een omzet van bijna 19 miljoen euro. Daardoor ligt het totaal van 2021 veel hoger dan wat we hadden voorzien. We komen hier zeker op terug tijdens onze algemene vergadering in juni 2022. Steeds meer mensen voegen zich bij de coöperatie en vinden voldoening in de ontwikkeling van hun projecten in de gedeelde onderneming. Nog eens proficiat voor jullie aanpassingsvermogen en solidariteit. We mogen fier zijn op waar we nu staan!

We weten natuurlijk niet wat 2022 voor ons in petto heeft. Door de economische context moeten we uiteraard voorzichtig blijven, terwijl we toch vooruitkijken naar de toekomst. De coöperaties Smart in de verschillende Europese landen zijn bijvoorbeeld ook betrokken bij het grensoverschrijdende sociaaleconomische project dat freelancers moet helpen om hun activiteit te kunnen ontwikkelen in een veilig kader, ongeacht waar ze in Europa zijn. We blijven vanuit België naar hen luisteren en bieden steun en de nodige tools zodat ze deel kunnen zijn van dit ecosysteem van partners die ijveren voor sociale en economische verandering.

Omdat we nog altijd veel waarde hechten aan sociale innovatie en een participatief bestuur, blijven we ook nadenken over een manier om het proces Smart in Progress nieuw leven in te blazen. Jullie zijn vandaag in België met bijna 30.000 die samen inzetten op meer solidariteit en bescherming. Om ervoor te zorgen dat ons participatief proces relevant blijft, moeten we dan ook de nodige middelen vrijmaken voor de aanbevelingen die elk jaar worden opgesteld. Een groot deel ervan diende als basis voor de strategie 2025 en het operationele actieplan, maar we moeten ons voor de toekomst nog beter organiseren. Daarom zullen we tegen de lente een aantal experimenten lanceren om jullie nog nauwer bij het Smart-project te betrekken. Want Smart, dat zijn jullie, en met jullie willen we Smart doen groeien!

Samen met alle teams van vaste medewerkers bedanken we jullie voor het vertrouwen. We wensen iedereen een sereen werkjaar toe en hopen dat onze banden van solidariteit, samenwerking en samenhorigheid nog versterkt worden.

Beste wensen!

Maxime Dechesne, Anne-Laure Desgris

Afgevaardigd bestuur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *